n i g h t - n a m a


صفحه اول
پروفايل من
قالب هاي نايت نماشنبه پانزدهم تیر 1392 | 19:46 |
 

پست ثابت

 

 

 

مجــــــــــــازیهستیم

 

 

 

اما ...

 

 

 

دلمــــــــــــــــــان مجازی نیست

 

 

 

می شکنـב

 

 

 

ش

حواست بهتایپـــــــــــــــــــ کردنت باشد

 

 

شعبه دوم وب:

Nafass155.blogfa.comجمعه پنجم دی 1393 | 11:3 |
 

 

ﻣﻦ ﺍﺯ ﺍﻻﻥ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﮔﺮفتم که وقتی میرﻡ ﺑﻬﺸﺖ ﻫﻤﻪ ﻏﺮیبه ان

.

.

.

.

.

.

ﻻﻣﺼﺒﺎ! ﯾﻪ ﺫﺭﻩ ﺛﻮﺍﺏ ﮐﻨﯿﺪ! لااقل اونجا دور هم باشيم!!!جمعه پنجم دی 1393 | 11:3 |
 

 

ﻣﻦ ﺍﺯ ﺍﻻﻥ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﮔﺮفتم که وقتی میرﻡ ﺑﻬﺸﺖ ﻫﻤﻪ ﻏﺮیبه ان

.

.

.

.

.

.

ﻻﻣﺼﺒﺎ! ﯾﻪ ﺫﺭﻩ ﺛﻮﺍﺏ ﮐﻨﯿﺪ! لااقل اونجا دور هم باشيم!!!دوشنبه بیست و ششم آبان 1393 | 1:26 |
میم مثل مرتضی.....

♥یکی هست..

            تواین شهر

                    که امشب یه ملت

                                         واسه اون میخونن 🎶

                                                                     واون خوابه❤

 جمعه بیست و سوم آبان 1393 | 11:58 |

ﺳﺮ ﺳﻔﺮﻩ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﮐﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﯾﻪ ﮐﺎﻣﯿﻮﻥ ﺍﻭﻣﺪ ، ﯾﻬﻮ ﺩﯾﺪﯾﻢ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﺯﺩ ﺯﯾﺮ ﮔﺮﯾﻪ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻖ ﻫﻖ ﮔﻔﺖ : ﺷﻤﺎﻫﺎ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻣﻨﻮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮﺩﯾﻦ ، ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﺑﮕﯿﺮﻡ …

ﺁﺧﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ ﯾﺎﺯﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﻃﻮﻝ ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﻪ ۲ ﮔﺮﻓﺘﯽ ؛ ﻣﻦ ﺗﻮﯼ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺁﻣﻮﺯﺷﮕﺎﻩ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻡ ! ﻭﺍﻻﺍﺍﺍﺍ
                        
         
  +
ﻓﺎﻧﺘﺰﯼ ﻫﺎﯼ ﺫﻫﻦ ﻣﻦ :
ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﺸﯽ ﺩﻭﺳﺘﺎﺗﻮ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﮐﻨﯽ …
ﺭﻭﺯﺍ ﮐﻪ ﭘﺸﻪ ﻫﺎ ﺧﻮﺍﺑﻦ ﺑﺮﯼ ﺑﺎﻻ ﺳﺮﺷﻮﻥ ﻭﯾﺰ ﻭﯾﺰ ﮐﻨﯽ …
ﻣﻮﻫﺎﺗﻮ ﺑﺰﻧﯽ ﻗﻬﺮ ﮐﻨﻪ ﺩﺭﻧﯿﺎﺩ …
ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﻨﯽ ﮔﻢ ﺷﯽ …
ﺑﺮﻕ ﺑﺮﻩ ﺑﺎ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﺵ ﺑﯿﺎﺩ …
ﺍﺷﺘﻬﺎﺕ ﮐﻮﺭ ﺷﻪ ﺑﺒﺮﯾﺶ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎﻥ !


جمعه نهم آبان 1393 | 12:27 |
من مخاطب خاص میخوااام....

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ااا  پسرا دعوا نکنید....واستید تو صف..

اوا نزنش...موهاشو کندی! ولش کن...

ای بابا...بس کنید...‌

شلوغ نکنید.....اه....

خاک به سرم انگشتتو چرا کردی تو چشمش؟؟؟؟

عجب غلطی کردما.... دوشنبه پنجم آبان 1393 | 11:42 |
حس پسری رو دارم که....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

منو از دست داده....:)!!!

خیلی سخته....میتونی بفهمی؟؟شنبه یکم شهریور 1393 | 14:15 |
میگن کفاش از کفش مردم نون میخوره...

دندون پزشک از دندون مردم نون میخوره...

اونوقت اونی که ختنه میکنه.....؟؟؟؟؟؟

استغفرالله......

وولش کن. اصن بما چه کی از کجا نون میخوره............پنجشنبه پنجم تیر 1393 | 22:8 |

عشق + اهمیت = ماבر 

عشق + ترس = پـבر 

عشق + ڪمڪ = פֿـواهر 

عشق + בعوا = براבر 

عشق + اهمیت + ترس + ڪمڪ + בعوا + زنـבگے = رفیق با مراҐ

 دوشنبه دوم تیر 1393 | 17:8 |
ﻋﺸﻖ ﺭﻭ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻃﺮﻑ ﺑﻨﻮﯾﺴﯽ ﻋﺸﻖ ﻣﯿﺸﻪ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﻗﺸﻊ

ﭼﺮﺍ ﻧﺸﺪ؟

ﮐﺼﺎﻓﻂ ﺣﺎﻻ ﺍﮔﻪ ﻫﻤﯿﻨﻮ ﺩﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ

ﺑﻮﺩ

ﻣﯿﺸﺪﺁﺁﺁشنبه هفدهم خرداد 1393 | 22:42 |
ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﺗﻮ ﻫﻮﺍﯼ ﺳﺮﺩ ﭼﯽ ﻣﯿﭽﺴﺒﻪ؟

ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎﺻﺖ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺑﺮﯼ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﭽﺮﺧﯽ؛

ﻭﻗﺘﯽ ﻗﺸﻨﮓ ﯾﺦ ﮐﺮﺩ و ﻟﭙﺎﺵ ﮔﻞ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎ،

ﺑﺎ ﮐﺶ ﺑﺰﻧﯽ ﺑﻪ ﻟﭙﺎﺵ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺩﺭﺩ ﺑﻤﯿﺮﻩ

ﺩﮐﺘﺮﻡ ﺭﻓﺘﻢ ﻣﯿﮕﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﻧﺪﺍﺭﻯ !شنبه هفدهم خرداد 1393 | 22:40 |

چرا ﻣﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﻋﺸﻘﯽ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﻡ؟

ﻓﮏ ﮐﻨﻢ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺷﮑﺴﺖ عشقیه ﻣﻨﻮ ﺧﻮﺭﺩﯾﻦ !!

ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻋﺸﻘﯽ آﺩﻡ ﻫﻢ ﺭﺣﻢ ﻧﻤﯿﮑﻨﻦ، ﻭﺍﻗﻌﺎ که !شنبه هفدهم خرداد 1393 | 22:34 |
یعنی من تو شوک اون پسره موندم که به خاطر دوست دخترش رگش رو زده بود

بعدش تو بیمارستان به پرستاره شماره داده !

:|شنبه هفدهم خرداد 1393 | 22:24 |

کلا به نظرم بچه ها نگا نکنن

همون ماله بزرگاست این برنامه ...゜*ひげ*゜ のデコメ絵文字

 شنبه هفدهم خرداد 1393 | 22:9 |

 

بـ سَلآمَت ..

مَن خُدا نیستَم که بگَم :

صَدربآر اَگَر توبه شکستـی بآز آیشنبه هفدهم خرداد 1393 | 21:59 |
ﻣﻦ ﻫﻤﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﯼ ﺑﺨﻮﺍﻩ
،
،
،
،
ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﯼ ﻫﻢ ﺑﺮﻭﻭﻭﻭﻭﻭ

ﺑﻘﯿﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻥ!!!
،
،
،
ﺑﻠﻪ ﺍﺯ ﺍﺗﺎﻕ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﺑﻘﯿﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻥ ..

ﻭﺍﯾﺴﺎ ﻭﺍﯾﺴﺎشنبه هفدهم خرداد 1393 | 21:56 |چهارشنبه هفدهم اردیبهشت 1393 | 18:52 |
سلاااااااااااااااااام....

چطورین نفسای نفس؟؟؟؟؟

دلم واسه همتون تنگ شده...یه عاااااااااااااااااالمه.....

من طبق معمول غیب بودم یمدتی....ولی اوووومدم.

سر فرصت به همتون سر میزنم......کامنتاتونم بی پاسخ نمیمونه ها....

 دووووووستون داااارم....چهارشنبه بیست و سوم بهمن 1392 | 22:1 |
 

 

 

جواب خودم تو کامنتا...چهارشنبه بیست و سوم بهمن 1392 | 21:59 |

جواب خودم توی کامنتا هست.سه شنبه پانزدهم بهمن 1392 | 13:9 |
شلووووووووووووم.....

معدل ترم اول چند شد؟؟؟؟پنجشنبه سوم بهمن 1392 | 22:16 |

دیر برسی رفته ام

هر چیزی زمانی دارد

نفسم هم که باشی...

دیر برسی

من رفته ام


مثـل ِ این صدا خفـــه کن ها میمونه


که میـذارن سر هفت تیـــــــــر !


خیانت رو میگم ...

بی صــــدا می کشتت


از ترس فاسد شدن

دلت را حراج نکن


خشک کردن هنوز هم جواب میدهد!


ببین لعنتی

هنوز هم پیكم را به سلامتی تو بالا میبرم

 تویی كه فاحشه خطابم كردی


نسلی هستیم كه

وقتی حوصلمون سر میره

با احساسات همدیگه بازی میكنیم...!

 


دلم

نه عشق آتشین میخواهد

نه دروغ های قشنگ...

نه سکوت تلخ شاعرانه

نه ادعاهای بزرگ

نه بزرگی های پر ادعا...

دلم یک فنجان قهوه ی داغ میخواهد

و

یک دوست که بشود با او حرف زد...!!!


دستت که بلرزد اشتباه مینویسی


پایت که بلرزد اشتباه میروی


دلت که بلرزد ...


وامصیبتا


من از كسانی كه در باور خود همیشه حق دارند

متنفرم


وقتی میگویم دیگر به سراغم نیا

فكر نكن فراموشت كردم

یا دیگر دوستت ندارم

نه...

من فقط فهمیده ام

وقتی دلت با من نیست بودنت مشكلی را حل نمیكند


هنوز هم دلم تنگ میشود

برای لحن حرف زدنت

و برای تكه كلامهایی كه نمیدانستی فقط تكه كلام تو نبود

من هم به انها ...تكیه داده بودم


دلم را نذر امدنت كرده ام

تا بی دل نشده ام بیا

نذر كردم كه كوه شوم

و پای نبودنهایت بایستم
چهارشنبه بیست و پنجم دی 1392 | 19:37 |


 

مــن عــاشــق ایــن دختـــرونگـــی کـــردنــامم ..


عـاشـــق ایـــن دنیـــای صــورتیـــم ..


عـاشـــق دغــدغـه های دخـــترونـم ..


سـت کــردن تــاپ و دامنـــام ..


گشـــتن تو صــد تا مـــغازه و خـــرید کـــردن از همـــون اولـــی ..


جــــیغ های بنـــفش از تـــه دلـــ تو تـــرن شـــهربازی ..


چیـــدن لاک های رنــگو وارنـــگم .. بـــهم ریختـــنشون .. چـــیدنشـــون .. و بـــاز دوبـــاره ..


دورهـــمی هـــام با دخـــترای فـــامیل پچ پچ های در گوشـــیمونو یـــهو بلـــند


بلـــند خندیدنــامون ..


حـــرفای دخـــترونه و فحشـــای پاستوریزه نثـــآر مخـــاطب خــآص کـــردن ..


کلکســـیون ســـاختن از رژ لبـــای رنـــگارنگم ..


ســـر گـــذاشتن رو شـــونه ی دوســـتمو های های گـــریه کـــردن ..


لـــوس شـــدنام واســـه بابایـــی ..


قهـــر کــــردنام با مامان خانـــــوم ...


گـــریه هـــای از تـــه دلــــم مــــوقع آهنگ گـــوش کـــردن یا رمـــان خوندن ..


دفـــاع هـــای با چنـــگ و دنـــدونم از معـــصومیت و تنهاییـــام ..


مـــن دخــــترونگی هــامو با هیـــچی عـــوض نمیکــــنم ..


نـــه با تمـــاشای فـــوتبال از تـــو ورزشــــگاه ..


نـــه بـــا آزاد بـــودنو گـــشت زدنـــای نصف شبـــآ ..


نـــه بـــا بــی دغدغه سیگـــار کشـــیدن تـــو پیــــاده رو های شــــهرم وقتــــی آســــمونش

ابـــریه ..


نـــه بـــا .. هـــیچیه هــــیچی ..

دنیــــای دخــــترونمو فــــقـط یـــه دخــــتر مــــیتونه لـــمسش کـــنه ..
پنجشنبه هفتم آذر 1392 | 17:27 |
من.... (((  بده بگم  )))پنجشنبه هفتم آذر 1392 | 17:25 |
کدومش قشنگ تره؟؟؟

من میگم ۱ و ۲ و ۷.....چهارشنبه هشتم آبان 1392 | 13:46 |
شلام دوستان قچنگم.... منظورم از این سوال اینه:

اونی که»» شما دوسش داریدو خودش  نمیدونه! جنس مخالفم باشه...

 

دروغم نداریم..چون امکان نداره کسی تو این سن عاشق نباشه..و

اونایی هم که طرفشون میدونه بگین که میدونه دوسش دارم..افتاد؟؟

وحالا آپ...چهارشنبه بیست و چهارم مهر 1392 | 19:43 |
الهی برات بمیرم جاستین جاااااااان....

بچم سرش داغون شد!!!!!

 سه شنبه بیست و سوم مهر 1392 | 20:10 |
اووووووووووووووووووف..من كه خوراكمه  يه ۷ـ۸ باري زدم!!! بد زدما......!سه شنبه بیست و سوم مهر 1392 | 20:7 |
بچه ها يه سوال فني بپرسم؟؟؟سه شنبه بیست و سوم مهر 1392 | 19:51 |
من ميگم....۱...از سمت راست اولي. تو چي؟؟